Esti aici:  Date utile > Informatii produse traditionaleROMÂNIA


AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA DE IGIENĂ VETERINARĂ ŞI EPIDEMIOLOGIE

FLEXIBILITĂŢI LA LEGISLAŢIA SANITARĂ VETERINARĂ PENTRU

PRODUCĂTORII DE PRODUSE TRADIŢIONALE    În cadrul procesului de reformare PAC, UE propune noi soluţii pentru a garanta aprovizionarea cu alimente. Politica agricolă comună (PAC) a evoluat de-a lungul anilor, însă nevoile pieţei mereu în schimbare şi criza economică impun continuarea procesului de reformă durabilă, o mai bună protecţie a mediului şi o dezvoltare rurală mai eficientă.

    Sistemul european de etichetare a calităţii protejează 1000 de denumiri utilizate pentru a desemna produse agricole şi alimentare tradiţionale.
    Munca a mii de agricultori şi producători de alimente este valorizată, contribuindu-se astfel la conservarea şi dezvoltarea patrimoniului rural al UE. De asemenea, sistemul le garantează consumatorilor că pot avea încredere în produsele alimentare care poartă această etichetă.
    Odată ce denumirea comercială a produsului agricol sau alimentar tradiţional este înregistrată sub una dintre cele trei mărci de calitate, UE se va asigura că aceeaşi denumire protejată nu va fi folosită de alţi producători.

    Denumire de origine protejată - pentru produsele agricole şi alimentare fabricate, prelucrate şi pregătite într-o anumită zonă geografică, după metode recunoscute;
    Indicaţie geografică protejată - pentru produse agricole şi alimentare strâns legate de o zonă geografică. Cel puţin una din etapele de producţie, procesare sau preparare trebuie să aibă loc în zona geografică specificată;
    Specialitate tradiţională garantată - evidenţiază caracterul tradiţional al produselor, care le este conferit fie de compoziţie, fie de metoda de fabricaţie

    Legislaţia Uniunii Europene stabileşte criterii stricte care garanteaază calitatea produselor europene, iar sistemele de calitate ale Uniunii Europene permit identificarea produselor agricole şi a produselor alimentare obţinute conform unor caiete de sarcini bine precizate.
    În vederea înregistrării unui produs sub una din cele trei denumiri la nivelul grupului de producători mai întâi se defineşte produsul care urmează a fi înregistrat conform unui caiet de sarcini precis.
    Solicitarea de înregistrare se transmite spre analiză organismului naţional competent, iar dacă criteriile sunt îndeplinite documentaţia este înaintată la Comisia Europeană în vederea înregistrării produsului.
    Pentru a veni în sprijinul producătorilor de produse tradiţionale Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a elaborat Ordinul nr.34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind acordarea de derogări unităţilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale de la cerinţele menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum şi de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor şi de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale.
    Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale sunt cele atestate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 690/2004 pentru aprobarea Normei privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 14 octombrie 2004.
    Conform prevederilor acestui Ordin, produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale, realizate în unităţile care deţin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale şi care au solicitat şi au obţinut derogări de la cerinţele menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare şi au fost înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, se comercializează numai pe piaţa naţională.
    În cazul în care operatorul de industrie alimentară doreşte ca produsele tradiţionale obţinute să fie comercializate şi în alte state membre ale Uniunii Europene, unitatea în care are loc procesarea acestora trebuie să fie autorizată sanitar veterinar în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANSVSA nr.57/2010.

    Prin acest act normativ se acordă derogări unităţilor care deţin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale  de la cerinţele prevăzute în anexa II cap. II pct. 1 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE, ţinând cont de procedeul tradiţional de obţinere a produsului, pentru încăperile în care se prepară, se tratează sau se prelucrează şi se depozitează produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale, şi anume:

a) materialele din care sunt confecţionate pavimentele;
b) materialele din care sunt confecţionaţi pereţii;
c) materialele din care sunt confecţionate plafoanele sau, dacă nu există plafon, suprafaţa interioară a acoperişului;
d) materialele din care sunt confecţionate ferestrele şi celelalte deschideri;
e) materialele din care sunt confecţionate uşile.

    Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor acordă unităţilor care deţin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale şi solicită derogări de la cerinţele prevăzute în anexa II cap. II pct. 1 lit. f) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE, ţinând cont de procedeul tradiţional de obţinere a produsului, pentru materialele din care sunt confecţionate echipamentele, instrumentele şi ustensilele utilizate în mod specific pentru pregătirea, ambalarea şi împachetarea acestor produse.

    Unităţile care fabrică produse alimentare care beneficiază de derogări de la Regulamentul (CE) 852/2004 trebuie să deţină:

a) un spaţiu de lucru de mărime suficientă pentru ca recepţia materiei prime şi prepararea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale să se desfăşoare în condiţii igienice adecvate; construcţia trebuie să fie concepută şi realizată astfel încât să excludă contaminarea materiei prime şi a produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale;
b) un spaţiu pentru depozitarea produselor finite în condiţii corespunzătoare;
c) un număr adecvat de facilităţi pentru spălarea şi dezinfectarea mâinilor cu apă caldă şi rece curentă sau cu apă premixată la o temperatură adecvată;
d) facilităţi pentru igienizarea containerelor folosite pentru transportul materiei prime, precum şi a echipamentelor şi ustensilelor folosite pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale;
e) ventilaţie adecvată, naturală sau artificială, şi, acolo unde este necesar, facilităţi pentru evacuarea corespunzătoare a aburilor şi vaporilor;
f) iluminat natural sau artificial adecvat;
g) un spaţiu separat sau un dulap prevăzut cu cheie pentru stocarea detergenţilor şi dezinfectanţilor; dezinfectantele şi substanţele similare trebuie să fie aprobate pentru utilizare în industria alimentară conform procedurii naţionale şi să fie folosite astfel încât să nu aibă efecte adverse asupra echipamentelor, ustensilelor, materiilor prime şi produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale; containerele în care sunt depozitaţi detergenţii şi dezinfectanţii trebuie să fie uşor identificabile şi să poarte etichete cu instrucţiuni de folosire; folosirea detergenţilor şi dezinfectanţilor trebuie să fie urmată de spălare şi clătire cu apă potabilă;
h) un spaţiu separat sau un dulap prevăzut cu cheie pentru stocarea materialelor de igienizare şi de întreţinere;
i) un spaţiu separat sau un dulap prevăzut cu cheie pentru păstrarea echipamentului de protecţie al persoanelor care prepară produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale;
j) mijloace corespunzătoare şi eficiente de protecţie împotriva dăunătorilor, cum ar fi insecte, rozătoare şi altele;
k) sursă de apă potabilă, care să respecte cerinţele stabilite în Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;
l) containere speciale cu închidere ermetică pentru deşeurile şi subprodusele care nu sunt destinate consumului uman;
m) sisteme de drenare şi evacuare a apelor reziduale, care să corespundă condiţiilor de igienă prevăzute de legislaţia în vigoare;
n) persoanele care prepară şi/sau manipulează materiile prime şi produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale trebuie să respecte un nivel ridicat de igienă personală, să poarte îmbrăcăminte adecvată şi curată şi, după caz, îmbrăcăminte de protecţie şi să facă dovada stării de sănătate printr-un act medical eliberat conform legislaţiei naţionale în vigoare.

    În cazul stânelor care deţin atestat pentru fabricarea produselor lactate ce prezintă caracteristici tradiţionale condiţiile minime sunt reprezentate de:
a) un spaţiu de lucru de mărime suficientă pentru ca activităţile de recepţie a laptelui şi fabricare a produselor lactate ce prezintă caracteristici tradiţionale să se desfăşoare în condiţii igienice adecvate; construcţia trebuie să fie concepută şi realizată astfel încât să excludă contaminarea laptelui şi a produselor lactate ce prezintă caracteristici tradiţionale;
b) în funcţie de tipul de produse fabricate, un spaţiu pentru maturarea produselor lactate ce prezintă caracteristici tradiţionale;
c) un spaţiu de mărime suficientă pentru depozitarea produselor finite în condiţii corespunzătoare;
d) sursă de apă potabilă, care să respecte cerinţele stabilite în Legea nr. 458/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
e) facilităţi pentru spălarea mâinilor, prevăzute cu substanţe pentru igienizare şi cu mijloace igienice de uscare a mâinilor;
f) facilităţi pentru igienizarea containerelor folosite pentru transportul laptelui, precum şi a echipamentelor şi ustensilelor folosite pentru fabricarea produselor lactate ce prezintă caracteristici tradiţionale;
g) ventilaţie naturală adecvată şi, acolo unde este necesar, facilităţi pentru evacuarea corespunzătoare a aburilor şi vaporilor;
h) iluminat natural sau artificial adecvat;
i) un spaţiu separat sau un dulap prevăzut cu cheie pentru stocarea detergenţilor, dezinfectanţilor şi a materialelor de igienizare; dezinfectantele şi substanţele similare trebuie să fie aprobate pentru utilizare în industria alimentară conform procedurii naţionale şi folosite astfel încât să nu aibă efecte adverse asupra echipamentelor, ustensilelor, laptelui şi produselor lactate ce prezintă caracteristici tradiţionale; containerele în care sunt depozitaţi detergenţii şi dezinfectanţii trebuie să fie uşor identificabile şi să poarte etichete cu instrucţiuni de folosire; folosirea detergenţilor şi dezinfectanţilor trebuie să fie urmată de spălare şi clătire cu apă potabilă;
j) mijloace corespunzătoare şi eficiente de protecţie împotriva dăunătorilor, cum ar fi insecte, rozătoare şi altele;
k) containere speciale cu închidere ermetică pentru deşeuri şi pentru subprodusele care nu sunt destinate consumului uman, cum ar fi zer, zară;
l) persoanele care prepară şi/sau manipulează laptele şi produsele lactate trebuie să respecte un nivel ridicat de igienă personală, să poarte îmbrăcăminte adecvată şi curată şi, după caz, îmbrăcăminte de protecţie şi să facă dovada stării de sănătate printr-un act medical eliberat conform legislaţiei naţionale în vigoare.