Esti aici:  Legislatie > Transparenta decizionala > Hotarari

DataDenumireFormat fisier
04-08-2016Proiect de H.G. pentru aprobarea Strategiei privind prevenirea, combaterea şi controlul pestei porcine africane în România şi a Planului de contingenţă pentru pesta porcină africană - modificat 11.10.2016
   PDF 
04-08-2016Proiect de H.G. pt. complet. H.G. 1156/2013 pt. aprob. acţ. san. vet. cuprinse în Programul acţ. de suprav., preven., ctrl. şi eradicare a bolilor la animale, [...], Programul de suprav. şi ctrl. în domeniul sig. alim. [...] - modif. 01.11.2016
   PDF 
04-07-2016Proiect de H.G. privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea MADR - I.N.C.D.I.F. - ISPIF Bucureşti în administrarea ANSVSA - DSVSA Bucureşti
   PDF 
24-06-2016Proiect de H.G. pentru modificarea H. G. nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia - modificat 19.09.2016
   PDF 
19-02-2016Proiect de H.G. pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
   PDF 
26-01-2016Proiect de H. G. privind actualizarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
   PDF 
25-11-2015Proiect de HG priv. aprob. Procedurii pt. informarea călătorilor cu privire la introd. pe terit. României a prod. de origine animală [...] în colete poştale expediate din ţări terţe, [...] în situaţia reţinerii, [...] – modif. 27.11.2015
   PDF 
13-11-2015Proiect de H.G. privind suplimentarea bugetului ANSVSA pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale - modificat 25.11.2015
   PDF 
06-11-2015Proiect de H. G. privind actualizarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
   PDF 
26-08-2015Proiect de H.G. privind actualizarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
   PDF 
24-08-2015Proiect de H.G. priv. aprob. Procedurii pt. informarea călătorilor priv. introd. pe terit. României a prod. de origine animală care sunt destin. consum. personal sau care fac obiectul unor transp. mici, către pers. private în colete [......]
   PDF 
21-05-2015Proiect de H.G. privind suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
   PDF