Esti aici:  Legislatie > Transparenta decizionala > Ordine

 2 3 4 >> Pagina 1 din 4
DataDenumireFormat fisier
16-12-2016Proiect de Ordin privind modificarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 29/2008 - modificat 16.12.2016
   PDF 
02-12-2016Proiect de Ordin priv. modif. şi complet. Ord. ANSVSA nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei s.v. priv. organiz. şi desf. activit. de control oficial san-vet. efectuat de către personalul de specialitate în unit. care produc alim. de origine animală
   PDF 
29-11-2016Proiect de Ordin de modif. a normei priv. procedura de înregistrare s.v.s.a. a activităţilor de obţinere şi vânzare directă şi cu amănuntul a produselor alimentare şi a activităţilor de fabricare a prod. alim. de origine nonanimală
   PDF 
24-11-2016Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Normei s.v.s.a. privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor [....], aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 57/2010
   PDF 
21-11-2016Proiect de Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice cadru şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale DSVSA județene, respectiv a municipiului București
   PDF 
21-11-2016Proiect de Ordin pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale ANSVSA
   PDF 
21-11-2016Proiect de Ordin pentru modif. Ordinului 113/2008 priv. aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea si desfăsurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare [....] si subproduselor alimentare de origine nonanimală
   PDF 
04-11-2016Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului președintelui ANSVSA nr. 35/2011 privind aprobarea condițiilor de funcționare pentru abatoarele de capacitate mică
   PDF 
27-10-2016Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ANSVSA nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor - modif. 31.10.2016
   PDF 
12-10-2016Proiect de Ordin privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor cu privire la procedura de autorizare a unităţilor producătoare de seminţe germinate
   PDF 
05-10-2016Proiect de Ordin comun privind aprob. procedurii de acordare a derogărilor prevăz.la art.32 alin.(8) din Legea 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, cu modif. și complet. ulterioare, respectiv a [.....]
   PDF 
03-10-2016Proiect de Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ANSVSA nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului Strategic
   PDF 
03-10-2016Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman - modif. 21.11.2016
   PDF 
29-08-2016Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire şi control al antraxului la animale
   PDF 
29-08-2016Proiect de Ordin priv. aprob. norm. pt. sig. alim. care stabil. cond. în care se derulează operaţ. de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de prod. alimentare de origine nonanimală şi prod. chimice anorganice [....]-modif. 09.01.2017
   PDF